Nyheter

Glad Påsk!

Vi på Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB önskar…

Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB rekommendationer kring Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av den ökande spridningen av Covid-19, allmänt…

Vi har flyttat till nya lokaler!

Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB har flyttat…

Ny Tidrapport och Räkning från Försäkringskassan

På grund av de lagändringar som trädde ikraft den 1 juli så har Försäkringskassan uppdaterat sina blanketter. De ska användas för rapportering av tid från och med den 1 juli. Det innebär att blanketterna används för första gången månadsskiftet juli/augusti.

Vi har bytt namn!

Metropol personlig assistans & hemtjänst AB har bytt namn från Glamocki personlig assistans AB, men finns fortfarande på samma adress Nygatan 18 – 20 i Södertälje . Vi har samma telefon nr (08- 510515051) och organisations nr. (556702-37339). Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller besöka oss personligen. Vi finns i Lunagallerian plan 2 .

Om oss

Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB är ett modernt företag som arbetar med personlig assistans. Huvudkontoret finns i Södertälje, men våra kunder kommer från hela Stockholm och även närliggande Län. Vi har en professionell förhållningssätt och är lyhörda för våra kunders önskemål och behov.

Verksamheten har funnits sedan 2005 och präglas av stort engagemang, kunskap och tillgänglighet.
Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans enligt 9 §2 LSS. (Lagen om stöd och service till funktionshindrade personer).

Läs mer om hur vi jobbar… 

Södertälje Idag