Ny Tidrapport och Räkning från Försäkringskassan

På grund av de lagändringar som trädde ikraft den 1 juli så har Försäkringskassan uppdaterat sina blanketter. De ska användas för rapportering av tid från och med den 1 juli. Det innebär att blanketterna används för första gången månadsskiftet juli/augusti. För arbetad tid i maj månad används de gamla blanketterna.

All info finns på Försäkringskassans hemsida.

Nedan är länkar till de nya blanketterna: 

Tidsredovisningsblankett
Information om ifyllandet av tidsredovisningen
Räkning
Information om ifyllandet av räkningen

Vi har bytt namn!

Metropol personlig assistans & hemtjänst AB har bytt namn från Glamocki personlig assistans AB, men finns fortfarande på samma adress Lundbygatan 16  i Södertälje . Vi har samma telefon nr (08- 510515051) och organisations nr. (556702-37339)

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller besöka oss personligen.