Hela vårt samhälle står inför en gigantisk utmaning i hanteringen av Covid 19 viruset och inte minst gäller det alla som arbetar med eller själva har personlig assistans. Vi på Metropol Personlig Assistans och Hemtjänst AB anstränger oss nu hårt för att personliga assistansen ska fungera även i kristider.

Tyvärr är pandemitiden en lång jobbig period för alla globalt, men vi förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa. Tillsammans kommer vi att klara även detta!

Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB rekommendationer kring Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av den ökande spridningen av Covid-19, allmänt kallat Coronaviruset har Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB beslutat att följande riktlinjer ska gälla för företagets medarbetare:

För alla gäller att:

 Följa allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning!!!

  • Var vaksam på influensaliknande symtom hos dig själv eller anhöriga
  • Om du känner dig sjuk, får symptom på luftvägsinfektion, har hosta eller feber ska du stanna hemma från jobbet tills du är frisk och symtomfri
  • Undvik fysisk kontakt med personer som är eller kan vara smittade, håll avstånd från alla minst 1,5 meter
  • Undvik att hosta/nysa rakt ut i luften. Nys/hosta i armvecket
  • Undvik att röra ansikte (näsan, ögon, mun och slemhinnor)
  • Tvätta händerna ofta och minst i 20 sek med tvål och vatten
  • Använda handsprit och ytdesinfektion sprit ständigt
  • Rengör/sprita av område, material och saker som du använder ofta. Exempelvis är det bra att sprita av regleringsanordning till personlyft, dörrhandtag, strömbrytare och telefoner.

Anhöriga bör aldrig göra ett besök hos brukaren om man har luftvägssymtom. Att undvika dessa besök skyddar de mest sårbara!