Hela vårt samhälle står inför en gigantisk utmaning i hanteringen av Covid 19 viruset och inte minst gäller det alla som arbetar med eller själva har personlig assistans. Vi på Metropol Personlig Assistans och Hemtjänst AB anstränger oss nu hårt för att personliga assistansen ska fungera även i kristider.

Tyvärr är pandemitiden en lång jobbig period för alla globalt, men vi förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa. Tillsammans kommer vi att klara även detta!