Inlägg av Metropol

Vi har bytt namn!

Metropol personlig assistans & hemtjänst AB har bytt namn från Glamocki personlig assistans AB, men finns fortfarande på samma adress Nygatan 18 – 20 i Södertälje . Vi har samma telefon nr (08- 510515051) och organisations nr. (556702-37339).
Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller besöka oss personligen. Vi finns i Lunagallerian plan 2 .