Ny Tidrapport och Räkning från Försäkringskassan

På grund av de lagändringar som trädde ikraft den 1 juli så har Försäkringskassan uppdaterat sina blanketter. De ska användas för rapportering av tid från och med den 1 juli. Det innebär att blanketterna används för första gången månadsskiftet juli/augusti. För arbetad tid i maj månad används de gamla blanketterna.

All info finns på Försäkringskassans hemsida.

Nedan är länkar till de nya blanketterna: 

Tidsredovisningsblankett
Information om ifyllandet av tidsredovisningen
Räkning
Information om ifyllandet av räkningen