God Jul och Gott Nytt År!

 

Vi på Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst önskar alla våra kunder och personal God Jul och Gott Nytt År!  

Vi har flyttat till nya lokaler!

Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB har flyttat till nya lokaler den 1. maj 2017. De nya lokaler är på Lundbygatan 16, 151 46 Södertälje. Vi önskar gamla som nya kunder välkomna till våra nya lokaler!

Ny Tidrapport och Räkning från Försäkringskassan

På grund av de lagändringar som trädde ikraft den 1 juli så har Försäkringskassan uppdaterat sina blanketter. De ska användas för rapportering av tid från och med den 1 juli. Det innebär att blanketterna används för första gången månadsskiftet juli/augusti. För arbetad tid i maj månad används de gamla blanketterna.

All info finns på Försäkringskassans hemsida.

Nedan är länkar till de nya blanketterna: 

Tidsredovisningsblankett
Information om ifyllandet av tidsredovisningen
Räkning
Information om ifyllandet av räkningen

Vi har bytt namn!

Metropol personlig assistans & hemtjänst AB har bytt namn från Glamocki personlig assistans AB, men finns fortfarande på samma adress Lundbygatan 16  i Södertälje . Vi har samma telefon nr (08- 510515051) och organisations nr. (556702-37339)

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller besöka oss personligen.