Metropol Assistans

Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB är ett modernt företag som arbetar med personlig assistans. Huvudkontoret finns i Södertälje, men våra kunder kommer ifrån hela Stockholm och även närliggande Län. Vi har en professionell förhållningssätt och är lyhörda för våra kunders önskemål och behov.

Verksamheten har funnits sedan 2005 och präglas av engagemang, kunskap och tillgänglighet.
Metropol Personlig Assistans & Hemtjänst AB har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans enligt 9 §2 LSS. (Lagen om stöd och service till funktionshindrade personer).

Vision

Företagets visioner är att behålla hög kvalitet i vår service gentemot våra kunder. Vi planerar för vidare utveckling av våra tjänster och kompetenshöjning för vår personal. Arbeta strategiskt för att säkra företagets tjänster och hålla en professionell linje i alla led.

Kärnvärden

Professionalism

Vi är professionella i alla led

Vi bygger verksamheten utifrån gällande lagstiftningen, genomtänkta rutiner och policy.

Ödmjukhet

Förstående bemötande

Vi ska bemöta kunden på dennes villkor att ha förståelse för funktionshindret och dess konsekvenser, god etik och respektfull bemötande.

Pålitlighet

Du ska alltid kunna lita på oss

Kunden skall alltid kunna lita på företaget insatser och det skall kännas rätt i alla avseende.

Trygghet

Kunskap ger trygghet

Vi jobbar med kunskap och kompetensutveckling för att säkerställa personalens kompetens och erbjuda god vård till våra kunder. Vi har kontinuerliga avstämningar och kontroller för att säkra vår verksamhet.